Uitnodiging Natuur om de hoek op woensdagavond 26 maart 2014

Het Groninger Landschap beheert grote delen van het GLbuitengebied van Onnen. De Onnerpolder wordt door veel wijkbewoners al gebruikt als wandelgebied, meer op afstand liggen het Zuidlaardermeer en de ‘nieuwe’ natuurgebieden Westerbroekstermadepolder en Kropswolderbuitenpolder. De bever is hier inmiddels vaste bewoner en de otter en zeearend laten zich regelmatig zien. De Onnerpolder herbergt naast unieke natuur -het is een Natura 2000 gebied- ook de functie van waterwinning én het gebied is sinds 1 januari 2008 officieel aangewezen als waterbergingsgebied. Dit houdt in dat het gebied bij extreme wateroverlast onder water kan worden gezet en vormde aanleiding voor Waterbedrijf Groningen om tal van maatregelen te treffen voor haar drinkwaterlocatie, midden in het gebied.

Op 26 maart 2014 praat Het Groninger Landschap u graag bij over de actuele stand van zaken in deze natuurgebieden.

Beheerder Michel Krol vertelt hoe de flora en fauna zich ontwikkelt en wat de ideeën zijn over het toekomstige beheer. Afgelopen voorjaar zijn bijvoorbeeld voor het eerst de ‘zomerpolders’ langs het Drentse Diep onder water gelopen. Gaat dat vaker gebeuren en zijn er plannen om hetzelfde te doen? En hoe staat het met de plannen om de oude Hunze weer in ere te herstellen?

Directeur Marco Glastra praat u bij over landelijke en provinciale ontwikkelingen op het vlak van natuurbeleid. Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen op natuur en landschap in Groningen en hoe reageert Het Groninger Landschap daarop?

Het Groninger Landschap wil graag van de inwoners van Onnen weten wat hun ideeën en wensen zijn ten aanzien van het beheer van de natuurgebieden. Wellicht kunnen we samen optrekken om de natuur dichtbij huis goed te beschermen.

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in het buurthuis van Onnen, De Tiehof. Graag aanmelden door een mail te sturen naar e.bos@groningerlandschap.nl

of telefonisch (050) 313 59 01.