Zoals al in de Onner Ons is aangekondigd wordt u als dorpsgenoot hierbij uitgenodigd om op 12 februari a.s. in de Tiehof aanwezig te zijn bij de oprichting van de stichting

VRIENDEN van de TIEHOF

We rekenen op uw komst